ONS VERHAAL

Greens in the Park is een maatschappelijk concept in een parkachtige omgeving. Een fris restaurant in combinatie met een eetbare tuin, geëxploiteerd door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt waar het draait om natuurproducten die ook op de menukaart zijn terug te vinden. Moestuinen en weelderig groen komen hier tot bloei. Op maatschappelijk verantwoorde wijze serveert het restaurant heerlijke gerechten en goede koffie en organiseert zij events die passen binnen deze kaders. Met een deel van de opbrengsten uit Restaurant Greens wordt Stichting Tuinen van Greens gefinancierd, die op haar beurt – in samenwerking met Stichting Mens en Tuin – de dagelijkse exploitatie van de tuin op zich neemt.

Greens in the Park bestaat uit twee onderdelen:

  • Restaurant Greens – Het restaurant serveert lekkere gerechten op basis van de tuinoogst. Daarnaast organiseert het restaurant geregeld evenementen en borrels. Het restaurant en de tuin zijn af te huren voor trouwpartijen en inspirerende bijeenkomsten. Voor groepen tot 12 personen is de kleine kas af te huren.
  • Tuinen van Greens – De tuin bestaat uit een tuin met vaste planten en bloemen en een moestuin. Onder leiding van een professionele tuinder van Stichting Mens en Tuin wordt deze tuin beheerd door vrijwilligers en cliënten

Bedrijfsfilosofie

Door de terugtrekkende overheid en de daarmee gepaard gaande verlaging van de subsidies en een steeds kritische wordende consument, moeten not-for-profit organisaties op zoek naar andere vormen van (structurele) financiering dan tot op heden gebruikelijk.

Een stichting moet met name zorgen voor een nieuwe, structurele vorm van inkomsten voor de exploitatie-fase. Door het initiëren van een ‘commerciële activiteit’ naast haar statutaire, veelal sociaal maatschappelijke taak, kan een stichting zorgen voor een alternatieve, structurele inkomstenbron. Voorbeelden daarvan zijn Tony Chocolony waarbij de winst wordt aangewend voor continuering van het bedrijf maar ook voor structureel terugdringen van kinderarbeid. Ander voorbeeld is de Dopper waterfles, waarbij winst wordt nagestreefd om mensen bewust te maken van het milieu, het verminderen van de hoeveelheid plastic afval en een wereld waar iedereen toegang heeft tot veilig drinkwater.

Greens in the Park werkt met een soortgelijke constructie: met de (commerciële) exploitatie van een restaurant, waar de groenten en kruiden uit de tuin terug te vinden zijn op de menukaart, zorgt het restaurant voor een structurele inkomstenbron voor de stichting die de tuin beheert. Het restaurant staat een deel van haar winst af aan de stichting en de rest wordt aangewend voor continuering van het bedrijf.

Duurzaam

Naast haar sociaal-maatschappelijke functie kent het restaurant zonnepanelen, speciale warmtewerende ramen en een afwateringssysteem voor het regenwater. Het gebouw wordt duurzaam gekoeld en verwarmd door twee warmtepompen.

Greens in the Park

Kapelweg 18 (Westbroekpark)
2587BM Den Haag

Routebeschrijving

Van 1 april tot 1 oktober betaald parkeren vanaf 10.00 uur voor de deur.

Van 1 oktober tot 1 april betaald parkeren vanaf 13:00 voor de deur.

Openingstijden

Dinsdag t/m zondag van 9:00 tot 18:00 uur
‘s-Avonds alleen op reservering (zie agenda voor de dinermogelijkheden)
Gesloten op maandag

Reserveren

telefoon 070-369.53.73 (tot 8 personen) of restaurant@greensinthepark.nl

Op de diensten van Greens zijn de uniforme voorwaarden horeca van Koninklijke Horeca Nederland van toepassing.

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.