Ons verhaal

Greens in the Park is een maatschappelijk concept in een parkachtige omgeving. Een fris restaurant in combinatie met een eetbare tuin, geëxploiteerd door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt waar het draait om natuurproducten die ook op de menukaart zijn terug te vinden. Moestuinen, weelderig groen, aromatische tuinen en theetuinen komen hier tot bloei. Op maatschappelijk verantwoorde wijze serveert het restaurant heerlijke gerechten en goede koffie en organiseert zij events die passen binnen deze kaders. Met (een deel van) de opbrengsten uit het restaurant wordt de Stichting Tuinen van Greens gefinancierd, die op haar beurt de dagelijkse exploitatie van de tuin op zich neemt.

We hebben een moderne buitenplaats gemaakt waar je na je drukke werkdag lekker kan ontspannen en genieten in een mooie belevenistuin. Met een drankje op het terras genieten van lekkere producten uit de eigen tuin, wat wil je als stadsbewoner nog meer?

Greens in the park bestaat uit drie onderdelen:

  • Restaurant Greens in the Park – Het restaurant serveert lekkere gerechten op basis van de tuinoogst. Daarnaast organiseert het restaurant geregeld kleinschalige evenementen en borrels. Het restaurant en de tuin zijn af te huren voor trouwpartijen en inspirerende tuinbijeenkomsten. Voor groepen tot 10 personen is de kleine kas af te huren.
  • De Tuinen van Greens – De tuin bestaat uit een belevenistuin met vaste planten en bloemen die wordt beheerd door vrijwilligers van de Stichting Tuinen van Greens.
  • De zorgtuin van Greens, beheert door Stichting Mens en Tuin. Een deel van de tuin is ingericht als moes-zorgtuin. Deze tuin wordt onderhouden door deelnemers van Mens en Tuin.

Bedrijfsfilosofie

Door de terugtrekkende overheid en de daarmee gepaard gaande verlaging van de subsidies en een steeds kritische wordende consument, moeten not-for-profit organisaties op zoek naar andere vormen van (structurele) financiering dan tot op heden gebruikelijk.

Een stichting moet met name zorgen voor een nieuwe, structurele vorm van inkomsten voor de exploitatie-fase. Door het initiëren van een ‘commerciële activiteit’ naast haar statutaire, veelal sociaal maatschappelijke taak, kan een stichting zorgen voor een alternatieve, structurele inkomstenbron. Voorbeelden daarvan zijn Tony Chocolony waarbij de winst wordt aangewend voor continuering van het bedrijf maar ook voor structureel terugdringen van kinderarbeid. Ander voorbeeld is de Dopper waterfles, waarbij winst wordt nagestreefd om mensen bewust te maken van het milieu, het verminderen van de hoeveelheid plastic afval en een wereld waar iedereen toegang heeft tot veilig drinkwater.

Stichting Tuinen van Greens werkt met een soortgelijke constructie met de exploitatie van een restaurant waar de groenten en kruiden uit de tuin terug te vinden zijn op de menukaart. Het restaurant zorgt in de exploitatiefase van de stichting voor een structurele vorm van inkomsten.

Meer lezen?

Sinds de opening van Greens is er veel geschreven en bericht over ons maatschappelijke project. Hieronder kan een aantal artikelen over het concept lezen.