Privacy

Privacyverklaring

30 mei 2018

Indien je reserveert bij Greens dan is het voor het bestelproces nodig om enkele persoonlijke gegevens achter te laten. We kunnen ons voorstellen dat je wilt weten welke gegevens dat zijn en wat wij ermee doen. Bij het verwerken van uw bestelling houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Hieronder vindt je meer informatie.

Greens, gevestigd aan Kapelweg 18 te Den Haag met KvK nummer 69883157, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Greens verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Persoonsgegevens die wij verwerken: voornaam, achternaam, e-mailadres en telefoonnummer. Ook verwerken we eventuele gegevens die je ons via e-mail of contactformulieren toestuurt. Wachtwoorden op www.greensinthepark.nl zijn versleuteld.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@greensinthepark.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens

Greens verwerkt jouw persoonsgegevens om je te kunnen bellen of e-mailen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Greens neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Greens) tussen zit.

Nieuwsbrief

Greens stuurt regelmatig nieuwsbrieven waarmee wij bezoekers informeren over ons aanbod. Iedere nieuwsbrief bevat (onderaan) een link waarmee je je direct kunt afmelden voor toekomstige nieuwsbrieven.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Als je een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van de e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Greens bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor gegevens worden verzameld. Tenzij er een wettelijke grondslag van toepassing is, dan hanteren wij een bewaartermijn van 7 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Greens verkoopt deze gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met je of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Inzage in persoonsgegevens

Slechts de medewerkers van kantoor zijn bevoegd tot inzage in de persoonsgegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Greens gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Greens en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door je genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@greensinthepark.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jezelf is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, de strook met nummers onderaan het paspoort, het paspoortnummer en het BurgerServiceNummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.

Greens wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Greens neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Voor het bezoeken op onze website en voor het dataverkeer van verzonden contactformulieren naar en van onze website maken wij gebruik van een SSL-beveiligingscertificaat. Wij maken voor het opslaan en versleutelen van wachtwoorden gebruik van moderne en recente techniek. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@greensinthepark.nl.

Tot slot

Wij behouden ons het recht dit privacybeleid aan te passen. Op onze website wordt altijd het meest recente privacybeleid beschikbaar gesteld.

Greens in the Park

Kapelweg 18 (Westbroekpark)
2587BM Den Haag

Routebeschrijving

Van 1 april tot 1 oktober betaald parkeren vanaf 10.00 uur voor de deur.

Van 1 oktober tot 1 april betaald parkeren vanaf 13:00 voor de deur.

Openingstijden

Dinsdag t/m zondag van 9:00 tot 18:00 uur
‘s-Avonds alleen op reservering (zie agenda voor de dinermogelijkheden)
Gesloten op maandag

Reserveren

telefoon 070-369.53.73 (tot 8 personen) of restaurant@greensinthepark.nl

Op de diensten van Greens zijn de uniforme voorwaarden horeca van Koninklijke Horeca Nederland van toepassing.

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.